OS-LEADER ตัวอย่างโซลูชันสำหรับ
จัดการ SMIT

ตารางเวลา OS-LEADER for SMIT
SMIT
ที่อยู่: 1934 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
OS-LEADER ใช้งานร่วมกับ การจัดการฝึกอบรม สำหรับ ศูนย์ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ , เยอรมัน, ญี่ปุ่น, ศูนย์ฝึกอบรมภาษาจีนดนตรี, หลักสูตรฝึกอบรมอาชีวศึกษา

สัปดาห์

Monday: 8:30 AM – 7:30 PM
Tuesday: 8:30 AM – 7:30 PM
Wednesday: 8:30 AM – 7:30 PM
Thursday: 8:30 AM – 7:30 PM
Friday: 8:30 AM – 7:30 PM
Saturday: 8:30 AM – 7:30 PM
Sunday: Closed

ที่ปรึกษา:

หากต้องการทราบเกี่ยวกับ OS-Leader หรือการสนับสนุนด้านเทคนิคโปรดโทรหาเรา เราจะสนับสนุนคุณอย่างดีที่สุด.

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อดู Demo

ลงทะเบียนเพื่อใช้ซอฟต์แวร์การจัดการ

Thank You!

ตารางเวลา SMIT ,